Energia murrizteko neurriak aplikatzen ditugu 14/2022 Erreal Lege Dekretua betetzeko

Energia murrizteko neurriak
Jatorria-ren helburuak
Ekoizpen eta kontsumo arduratsua
Klimaren aldeko ekintza
2022/08/10 - 10:00

Urbilen Gobernuak onartutako energia-kontsumoa murrizteko neurri berriak aplikatzen ditugu, abuztuaren 3an EAOn argitaratu zirenak. Jarraian, zentroaren jarduerari eragiten dioten neurri garrantzitsuenak laburbilduko ditugu:

  • 2022ko abuztuaren 10etik aurrera, asteazkena, klimatizazio-tenperatura aldatuko da galerian eta kanpotik sarbidea duten lokaletan. Ezin izango da klimatizatzeko energia kontsumitu 27ºC-tik beherako hotza emanez, ezta 19ºC-tik gorako energia kontsumituz berotu ere. Aurreko tenperatura-baldintzak %30 eta %70 arteko hezetasun erlatiboa mantentzeari buruzkoak izango dira. EAOk honako salbuespen hauek jasotzen ditu: “Ez dituzte tenperatura-muga horiek bete beharko ingurumen-baldintza bereziak mantentzeko beharra justifikatzen duten esparruek edo hala ezartzen duen berariazko araudi bat dutenek. Kasu horretan, esparruaren eta ondoko lokalen artean bereizketa fisikoa egin behar da, aurretik adierazitako baldintzak bete behar baitituzte”.
  • 2022ko irailaren 30etik aurrera, zentroko kanpoaldera ematen duten lokalek, klimatizatutako esparruen ateak automatikoki ixteko sistema izan beharko dute (gutxienez atea ixteko malguki bat edo beso bat). Neurri horrek larrialdietarako ateei ere eragiten die.
  • 2022ko abuztuaren 10etik aurrera, asteazkena, 22:00etan eraikin eta erakusleihoetako fatxadako argiztapena itzaltzea: EAOk honako hau dio: “Azaroaren 14ko 1890/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako kanpoko argiztapen-instalazioetako energia-eraginkortasunari buruzko Erregelamenduaren EA-02 Jarraibide Tekniko Osagarriaren 6. atalean araututa, erakusleihoen argiztapena 22:00etatik aurrera itzalita egon beharko da. Xedapen hori aplikatuko zaie, halaber, ordu horretan hutsik dauden eraikin publikoetako argiei”.

 

EITEren 3.8.3 artikuluan aipatzen diren aurreikusitako informazio-neurriez gain, esparru bizigarri egokituek, informazio-kartelen edo pantailen erabileraren bidez, energia aurrezten laguntzen duten aplikazio-neurrien berri eman beharko dute, honako hauei dagokienez: airearen tenperaturaren muga-balioak, tenperaturari eta hezetasunari buruzko informazioa, ateen irekiera eta berrikuspen- eta mantentze-erregimenak eta EITEan eta aurreko atalean araututakoak. Kartel edo pantaila horiek argi eta garbi ikusi beharko dira eraikinetako sarreratik edo sarbidetik, bai eta I.T.-ak aipatzen dituen bistaratze-gailuak dauden kokaleku bakoitzean ere. Gainera, aipatutako kartel edo pantaila horiek energia aurrezteko eta eraginkortasunerako hartzen ari diren beste neurri batzuk ere adieraz ditzakete.