Lege-oharra eta pribatutasuna

Espainian indarrean dagoen legeria betez, gure merkataritza eta fiskalak diren datuei buruz informatzen zaitugu:

URBIL MERKATARITZA-GUNEA, ASTEASUAIN INDUSTRIALDEA, 7 zbk, 20170, USURBIL, GIPUZKOA, helbidea duena eta C.I.F.: H20707238 duena, Gipuzkoako Merkataritza-Erregistroan izena emanda.

Baldintza orokorrak

Web-aren erabilerak Erabiltzailearengatik baldintza hauen onarpen osoa ekartzen du, beraz, beren edukiarekin ados ez badago, web-a erabiltzeari uko egin beharko dio, baita bertan eskainitako zerbitzuei ere. URBIL MERKATARITZA-GUNEAK egokiak iruditzen zaizkion aldaketak egiteko eskubidea erreserbatzen du, horrela eduki berriak eta/edo zerbitzuak aldatzeko, kentzeko edo sartzeko aukera izanez, aldez aurretik jakinarazi gabe, baita hauek aurkeztuta eta aurkituta agertzen diren forma eta web-aren erabilera-arauak ere. 

Sarbide-baldintzak

Erabiltzaileak web-aren sarbidea eta erabilera eta honetan dauden edukien erabilera aske eta ohartuki gertatzen dela onartzen du, bere erantzukizun esklusiboaren azpian, eta beraz konpromisoa hartzen du:

·         Web-a legearen aurkako jarduerako errealizaziorako ez erabiltzea, moralera, ordena publikora, oro har, eta legezko erabilera eta zintzoa egitea oraingo Baldintza Orokorren arabera, kaltetu ahal izan dezaken edozein ekintza ez egitea, gauzaeztatzea, gainkargatzea edo web-a hondatzea eta/edo erabilera normala eragoztea eta gainerako Erabileen aldetik erabilera galaraztea egitea.

·         Web-aren edozein eduki ez maneiatzea edo aldatzea bere titularraren berariazko eta idatzizko baimenik gabe. Bere titularraren baimenik gabeko edozein aldaketa edo manipulazio, titularra edozein erantzukizunetik salbuesten du.

·         Ez dago onartua edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, publikoki komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea, kasuan kasuko eskubideen titularraren nahitaezko baimena egon ezean edo legez onartzen ez bada; baita Copyright-a eta edukietan gehitutako titularren eskubideen beste datu identifikagarriak kentzea, saihestea edo manipulatzea, edo baita babes teknikoko gailuak, edo azaldutako edukiak izan ditzakeen informazio mekanismoak ere.

·         Ez dago onartua webgunean datu programak sartzea edo zabaltzea (birus edo izaera kaltegarriko software-eko edozein mota), web-ean eragin kaltegarriak sortu ditzakena.

URBIL MERKATARITZA-GUNEAK ez du web-aren erabilgarritasuna eta jarraitutasunik bermatzen. Ez da ardunaduna egingo edozein kalte eta min sortuko balira, ezta akats teknikoena ere, birusak edo beste elementu kaltegarri batzuk barne, informazioaren erabileragatik eta web-ean dauden materietatik eratorritakoak, edozein izanik jatorria. 

Cookie-en erabilera

Zerbitzu hobea emateko helburuarekin, URBIL MERKATARITZA-GUNEAK, cookie izeneko informazio-fitxategi txikiak gorde ditzake erabiltzailearen ordenagailuan. Fitxategi horiek eskaintzen diren zerbitzu batzuek behar bezala funtziona dezaten erabiltzen dira, bai eta erabileraren estatistikak egiteko, web-orriko arazoak diagnostikatzeko eta eskaintzen diren zerbitzu batzuk administratzeko ere.  Erabiltzaileak bere nabigatzailea konfigura dezake cookien erabilera mugatzeko edo murrizteko. Informazio gehiago.

Erantzukizunak

Erabiltzailea izango da URBIL MERKATARITZA-GUNEARI edo beste edozein hirugarreni, Baldintza Orokor hauek ez betetzeagatik jazo daitezkeen kalteen erantzule.

URBIL MERKATARITZA-GUNEAK, ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik eta ez du kontrolatzen web-ak kanpoko edukietara izan ditzakeen hiperestekak; hala ere, legez kanpoko edukiak dituzten estekak kendu egingo ditu, ezagutu bezain laster.

Jabetza Intelektuala eta Industriala

Erabiltzaileak onartzen du webguneko eduki guztiak eta, zehazki, informazio eta material guztietakoak, edukiak, programak eta horiekin lotuta erabiltzen diren aplikazioen egitura, hautaketa, antolaketa eta prestazioa babestuta daudela web-aren titularraren edo, hala badagokio, hirugarrenen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideengatik.

Eduki horietara sartzeak edo erabiltzaileak horiek erabiltzeak ez du inola ere esan nahi eskubide horiei uko egiten dienik, ez osorik ez zati batean, eta ez du inolako eskubiderik ematen eduki horiek erabili, aldatu, ustiatu, erreproduzitu, banatu edo publikoki jakinarazteko, URBIL MERKATARITZA-GUNEAK edo hirugarren titularrak aldez aurretik eta berariaz horretarako baimena eman ezean.

URBIL MERKATARITZA-GUNEA da webgunearen diseinu grafikoa osatzen duten elementuen titularra, menuak, nabigazio-botoiak, kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta web orriko beste edozein eduki, edo, beste kasu batzuetan, elementu horiek erabiltzeko baimena duena.

Edozein erabiltzailek edo hirugarren batek uste badu web-orrian edukiak sartu direla jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratuta, jakinarazpen bat bidali beharko dio URBIL MERKATARITZA-GUNEARI, bere burua eta ustez urratutako jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen titularra identifikatuta, eta eskubide horien ordezkaritzaren titulua edo egiaztagiria aurkeztu beharko du.

Datu-babesa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (2016/679 EB Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako ondorioetarako, jakinarazten dizugu emandako datu pertsonalak USURBILGO ASTEASUAIN POLIGONOAN (20170 GIPUZKOA) dagoen URBIL MERKATARITZA-GUNEAREN tratamenduetan sartuko (edo eguneratuko) direla. 

Tratamenduaren arduraduna

Formularioan emandako informazioak izango duen tratamendua URBIL MERKATARITZA-GUNEARENA da (helbidea: ASTEASUAIN INDUSTRIALDEA, 7, 20170, USURBIL, GIPUZKOA). Informazio gehiago nahi izanez gero, edozein kontsulta egin dezakezu, baliabide hauen bidez:

Helburua

URBIL MERKATARITZA-GUNEAN interesdunen informazioa lantzen dugu, pertsona horiek web orriaren bidez ematen dizkiguten datuak kudeatzeko. 

Profil horren araberako erabaki automatizaturik ez da hartuko eta URBIL MERKATARITZA-GUNEAK ez du aurreikusten datu horiek hirugarren herrialdeetara transferitzea. Emandako datu pertsonalak interesdunak datuak kentzeko eskatzen ez duen bitartean gordeko dira, eta, azken kasu horretan, datuak babesteko indarrean dagoen araudiak espresuki debekatzen ez badu. Tratamendu honen helburu nagusia ez dago helburu nagusi horretarako beharrezkoak ez diren datuen onespenaren mende.

Legitimazioa

Datu pertsonalen tratamendua legitimatzeko oinarria interesdunaren adostasuna da. Eskatzen diren datu pertsonalak nahitaez eman behar dira. Beraz, datu horiek betetzen ez badira, ezinezkoa izango da arestian aipatu diren tratamenduetan sartzea eta aurreko paragrafoan zehaztutako helburuak betetzea.

Hartzaileak

Fitxategi honen bidez jasotzen diren datu pertsonalen hartzailea URBIL MERKATARITZA-GUNEA izango da.

Eskubideak

Pertsona orok du URBIL MERKATARITZA-GUNEAN datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez jakiteko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datuok ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, datuak bildu ziren helburuak betetzeko beharrezkoak ez direnean eta indarrean dagoen legeria betez.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute. Kasu horretan, arestian aipatutako eskubideak erabiltzeko bakarrik gordeko dira.

Inguruabar jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduari aurka egin ahalko diote.

URBIL MERKATARITZA-GUNEAK datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoiengatik edo aurrez ikusitako eskubideak erabiltzean izan ezik.

Era berean, interesdunak eskubidea du URBIL MERKATARITZA-GUNEARI eman dizkion datu pertsonalak formatu egituratuan jasotzeko, erabilera komunekoa eta makinaz irakurtzeko modukoa. Azken eskubide hori ondoko salbuespenek mugatuko dute: eskubide honen xede diren datuak interesdunak eman izana; bere datuak URBIL MERKATARITZA-GUNEAK modu automatizatuan tratatzea (baliabide informatikoak).

Konfidentzialtasuna

Aldeetako batek besteari jakinarazten dion edo ematen dion informazio oro, edo bietako edozeinek eskura dezakeen informazio oro, isilpekotzat hartuko da, eta ezin izango da zabaldu, erakutsi, kopiatu, hirugarrenekin eztabaidatu, eta aldeetako batek ere ezin izango du erabili komunikatuak izan zirenerako helburuetatik kanpo.

Lege aplikagarria eta jurisditzioa.

Baldintza Orokor hauek Espainiako legerian xedatutakoaren arabera arautuko dira. Agiri honen interpretazioari eta betearazpenari buruz aldeen artean sor daitezkeen auzi guztietarako, bi alderdiek berariaz eta legokiekeen beste edozein foruri uko eginez, kasuan kasuko epaitegi eta auzitegien jurisdikzioa adosten dute.

Cookie-en Politika